Beer Brandweer Training Beer BHV Training Beer BHV Training Beer Brandweer Training

 


Foto 21

RI&E


Waarom een RI&E?


Een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) geeft inzicht in de belangrijkste risico’s binnen uw organisatie op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Aan de hand van een aantal checklists inventariseert en evalueert Beer Brandweer Training de mogelijke risico’s en de ernst daarvan. Een Plan van Aanpak met beheers- en verbeteringsmaatregelen vormt het tweede onderdeel van een goede RI&E. Een RI&E is door de overheid verplicht gesteld voor bijna iedere ondernemer met personeel.

Hoe wordt de RI&E uitgevoerd?


Afhankelijk van de omvang en de aard van de processen in uw organisatie gelden specifieke regels. In sommige bedrijfstakken hoeven kleinere organisaties de RI&E wettelijk gezien niet te laten toetsen. Al adviseren wij alle bedrijven voor een actuele én getoetste RI&E te zorgen. Buiten het feit dat u met de RI&E inzicht hebt in uw risico’s, voorkomt de RI&E ook discussie met verzekeraars wanneer er onverhoopt iets mis gaat in uw organisatie. Vrijwel alle aansprakelijkheidspolissen kennen uitsluiting als niet wordt voldaan aan de overheidsvoorschriften. Het ontbreken van een RI&E kan gezien worden als zo’n overtreding.

Opstellen of actualiseren?


De eerste stap die Beer Brandweer Training neemt, is het opstellen van een RI&E of het actualiseren van uw bestaande RI&E. Tijdens het bezoek aan uw organisatie wordt, aan de hand van een aantal (branchespecifieke) checklisten, een beoordeling van de mogelijke risico’s op het gebied van de arbeidsomstandigheden gemaakt. Bij de beoordeling wordt onderscheid gemaakt tussen risico’s welke zijn verbonden aan het gevoerde bedrijfsbeleid en de risico’s die voortkomen uit de inrichting van de werkruimten.

Basisrapportage en plan van aanpak


U ontvangt een basisrapportage RI&E met daarin een Plan van Aanpak (PvA). Hierin worden een inschatting van de ernst van de risico’s en de mogelijk te ondernemen beheersmaatregelen beschreven. Het PvA vult u zelf in, maar Beer Brandweer Training ondersteunt u daar natuurlijk bij. Met de RI&E en het PvA hebt u een overzicht van de verbeterpunten én de te nemen maatregelen. Daaraan gekoppeld krijgt u inzicht in de prioriteit van de eventuele te ondernemen acties.

Hoe nu verder?


Zodra de basisrapportage RI&E en het Plan van Aanpak zijn opgesteld, betaalt u een vast bedrag per jaar voor het actueel houden van de RI&E. Beer Brandweer Training komt jaarlijks bij u langs om met u de RI&E en het PvA door te nemen en daar waar nodig te actualiseren.

Periodiek


Eens in de 4 jaar is actualisatie nodig omdat er zaken veranderen binnen uw organisatie en in de regelgeving. Wij attenderen u op vervolgafspraken en –stappen, zodat u vooral met ondernemen bezig kunt zijn. Met het RI&E abonnement van Beer Brandweer Training beschikt u altijd over een actuele, getoetste RI&E tegen een scherp tarief.
De voordelen op een rij:

  • altijd een actuele, getoetste RI&E
  • inzicht in de risico’s van de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf
  • duidelijkheid in kosten, verspreiding van kosten
  • jaarlijks een gesprek

Wilt u meer informatie, een afspraak of een offerte aanvragen? Neem dan contact op via het contactformulier

 

Vind Beer Brandweer Training ook op:

Beer Brandweer Training is te vinden op de volgende socialmedia

Linkswst-brandbeveiliging Steenbakkers Brandveiligheid De brandmeester Robben013
WST Brandbeveiliging Steenbakkers brandveiligheid De Brandmeester Robben013